Klienter och anhöriga
Vill du fortsätta att bo hemma trots sjukdom/ålderdom?
Det är möjligt!
När du blir äldre eller långvarit sjuk kan du behöva hjälp med de dagliga sysslorna.
Det som tidigare varit lätt för dig att genomföra kan en dag bli svårare och vissa saker lyckas du kanske inte alls göra. Ditt liv kan förändras betydligt om du drabbas av funktionsnedsättning. Då finns vi inom Buurtzorg beredda att hjälpa dig och gemensamt hittar vi en lösning som passar dig. Buurtzorg Sverige är en nationell hemtjänst- och hemsjukvårdsorganisation som arbetar professionellt och personligt. Vi kan även avlösa anhöriga i hemmet. Den anhörige har rätt till 20 timmars fri avlösning i månaden. Kontakt med biståndsbedömare är alltså inte nödvändig utan du kan direkt ta kontakt med oss på Buurtzorg.
Vår Vision
Att vi ska ett inkluderande samhälle för alla. Oavsett ålder eller situation ska vi alla vara en naturlig del av vårt samhälle samt vara en del av gemenskapen.

Att vi går tillbaka till vård och omsorg inom (där möjligt) personers närområde och att vi inkluderar alla i vårt samhälle.

Att vi alla bryr oss om varandra och tar hand om varandra - gammal som ung.

Att samhället anpassas till människors behov och inte skapa separata "isolerande" miljöer.

Att se till varje individs unika situation och erbjuda kompetens, kvalitet, kontinuitet samt gemenskap genom att alla är inkluderade.