Vår Organisationsmodell
Vi litar på professionaliteten hos de anställda!

Vår organisation bygger på små fristående och självständiga team där personalen har stor frihet att själv styra och planera vården. Buurtzorg har inga chefer så teamet organiserar och bestämmer det mesta själva. Ansvarig för verksamheten är Annette de Jong.

Medarbetarna organiserar och ansvarar själva för hela processen kring hemtjänsten och hemsjukvården inom gruppens ansvarsområde: planering, bemanning, utbildning, inköp, ekonomi, samverkan etc. Detta kräver en organisation där de byråkratiska momenten minimeras.

Vi har personal som pratar svenska, finska, engelska, holländska, thailändska och swahili.


Länk till företagsinformation