Vår Värdegrund
Buurtzorg tror på att skapa en patientcentrerad vård som inriktas på att underlätta och upprätthålla en självständig och autonom tillvaro för den enskilde så länge som möjligt.
För att kunna skapa rätt förutsättningar för den enskilde vill vi även arbeta nära den enskildes egna nätverk - familj, vänner och sjukvården. Vi menar att ett sådant arbetssätt skapar de bästa förutsättningarna för bra kvalitet.

I möte med personalen ska du:
  • Bli positivt bemött
  • Bemötas med värdighet och respekt
  • Känna dig trygg och delaktig i den vård/omsorg som tillhandahålls
  • Uppleva meningsfullhet i det stöd och de aktiviteter du erbjuds